Ogłoszenie o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze gminy GARBÓW w dniu 9 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze gminy GARBÓW w dniu 9 czerwca 2024 r.

21.05.2024

Garbów, dnia 21 maja 2024 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garbów

     Na podstawie Art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497) Wójt gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej w rozumieniu art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.                         o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy: 1) nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.), albo 2) najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 przytoczonej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

 

ZAWIADAMIAM 

o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych  w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze gminy GARBÓW w dniu 9 czerwca 2024 r. Transport do lokali wyborczych będzie umożliwiał oddanie głosu w godzinach głosowania 7.00 – 21.00. (Minimum dwa pełne kursy w odstępie co najmniej 4 godzin liczonych od momentu zakończenia kursu). Szczegóły dotyczące trasy przejazdu oraz godzin odjazdu busa/ autokaru w gm. Garbów zamieszczono w załączniku do niniejszego ogłoszenia. W miarę możliwości bus/ autobus będzie się zatrzymywał na istniejących przystankach komunikacji publicznej wyznaczonej trasy. W przypadku braku takowych przystanków bus/ autokar będzie się zatrzymywał w miejscach zwyczajowo przyjętych podczas realizacji dowozu dzieci do szkół i innych przewozów okazjonalnych.

 

Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej

 

Załączniki

Liczba wyświetleń: 261
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: