Informacja o projekcie zmiany MPZP dla terenu przeznaczonego pod budowę Gminnego Żłobka

Informacja o projekcie zmiany MPZP dla terenu przeznaczonego pod budowę Gminnego Żłobka

23.04.2024

Szanowni Państwo, informujemy, że projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów, który ma na celu umożliwienie budowy żłobka na nieruchomości przy ulicy Lipowej, został udostępniony do opiniowania i uzgodnień dla wszystkich 33 organów współdziałających w procesie planistycznym. W ciągu 14 dni organy te muszą przedstawić swoje stanowisko, liczymy więc, że już niebawem będziemy mogli wyłożyć projekt do publicznego wglądu wszystkim mieszkańcom gminy i następnie przystąpić do uchwalenia zmiany planu.

Prace nad uchwaleniem tej zmiany w planie idą bardzo sprawnie, dzięki właściwemu uzasadnieniu udało nam się uzyskać zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co znacznie skróci czas procedowania. Uchwalenie zmiany planu przewidujemy na lipiec bieżącego roku.

Projekt planu, poza dopuszczeniem realizacji żłobka gminnego na konkretnej nieruchomości, przewiduje również bardzo korzystne zmiany parametrów zabudowy i kryteriów podziału nieruchomości dla terenów budowlanych w naszej gminie. Zakłada on zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla terenów zabudowy rolniczej i jednorodzinnej oraz dopuszczenie mniejszych powierzchni nowo wydzielanych działek dla terenów zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, pensjonatowej i letniskowej. 

Mamy nadzieję, że dalsze prace w celu uchwalenia zmiany planu przebiegną bez komplikacji a mieszkańcy z zadowoleniem przyjmą ten projekt.

mzp

Liczba wyświetleń: 311
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: