Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Zdrowia i Stacji Wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego w Garbowie

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Zdrowia i Stacji Wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego w Garbowie

26.03.2024

23 marca 2024r. została oficjalnie otwarta nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w  Garbowie oraz dla Stacji Wyjazdowej Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

Uroczystego  przecięcia wstęgi dokonali :                                                                        

Pan  Wojciech Wołoch I Wicewojewoda Lubelski

Wójt Gminy Garbów  Kazimierz Firlej 

Przewodniczący Rady Gminy Garbów Piotr Adamczyk

Dyrektor SP ZOZ w Garbowie Andrzej Szewczak

Tadeusz Duszyński Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 

Krzysztof Fedyk    Wykonawca inwestycji  Firma ADABUD

Nowy obiekt poświęcił Ks. Kanonik Zenon Małyszek 

Na uroczystości obecni byli także: 

Pan Grzegorz Kozioł członek Zarządu Powiatu Lubelskiego reprezentujący również Panią Poseł Magdalenę Filipek-Sobczak 

Pana Posła  Krzysztofa Hetmana, Ministra  Rozwoju i Technologii reprezentował Pan Paweł Pikula,  Pan Poseł Sylwester Tułajew przekazał gratulacje i wyrazy uznania, a Pan  Marek Kos Wiceminister Zdrowia przesłał list gratulując władzom i społeczności gminy nowej placówki medycznej.

Przybyli również Ks. Kanonik Marian Szuba, Małgorzata Leszek Radna Powiatu Lubelskiego,  Alicja Ciechan - Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa WPR, Ryszard Dados  zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON,  Artur Tarnowski Komendant Komisariatu w Niemcach, Hieronim Chabros Prezes OSP Garbów, Lech Buczkowski Inspektor Nadzoru, Członkowie Rady Społecznej SP ZOZ, Radni i Sołtysi Gminy Garbów, Grażyna Skoczylas -Kapica była Dyr. SP ZOZ,  Małgorzata Kamińska  wł. Apteki, Dominika Sokal Woźniak, Halina Stępniak Prezes TPZG, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Personel  SP ZOZ oraz Pracownicy Urzędu Gminy Garbów.

        Całkowita wartość to inwestycji: 6. 577. 212,96 zł 

·         - Środki z budżetu Gminy Garbów : 3. 826. 802,00 zł. 

·         - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  2. 248. 661,15 zł

·         - Nagroda za postęp w szczepieniach COVID :  500.000,00 zł.

Budowa trwała 2 lata od października 2021r. - do października 2023r.

Gmina wybudowała nowoczesny i przestronny obiekt funkcjonujący jako dwie odrębne strefy użytkowe. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 938,5 m².                                  

  W budynku zainstalowane jest  ogrzewanie podłogowe zasilane gazem i pompą ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna.                

 Budynek spełnia wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dotychczas SP ZOZ i  Stacja Wyjazdowa PR mieściły  się w XIX w. Pałacu w Garbowie , którego  zabytkowy charakter uniemożliwiał dostosowanie do aktualnych wymogów dla placówek opieki zdrowotnej. Po rewitalizacji Pałac   będzie pełnił nowe  funkcje w obszarze kultury.

Dokładnie 23 marca 1958r. społecznicy z Gminy Garbów odbyli zebranie organizacyjne w celu założenia Spółdzielni Zdrowia w Garbowie. powierzchni 

Powrót

Liczba wyświetleń: 357
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: