herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis informacja

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

20.02.2024

współfinasowany z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury i budżetu państwa, który w najbliższych latach będzie wspierał polski sektor rybacki.

Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszane są przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

 • Jest skierowany do:
  podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracji.

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Krótką informację nt. Programu znajdziecie Państwo w załączniku.

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

 www.rybactwo.gov.pl

jest oficjalną stroną programu, wyłącznie na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych operacji.

 • Jedynie na tej stronie macie Państwo bezpośredni dostęp do aktualnych informacji o trwających naborach wniosków o dofinasowanie;
 • systemu teleinformatycznego i aplikacji WOD2021, za pośrednictwem której składa się wnioski o dofinasowanie;
 • instrukcje systemu CST2021 i zasad dot. składania wniosków;
 • obowiązujących aktów prawnych i wytycznych;
 • dostępnych szkoleń;
 • informacji i dokumentów dotyczących realizacji zobowiązań beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, w tym Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, logotypów programu, wzorów i przygotowanych dla beneficjenta szablonów do wykorzystania: tablic, plakatów i naklejek.

Wyłącznie za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość zapisania się również na listę odbiorców newslettera, co pozwoli wszystkim zainteresowanym najszybciej otrzymywać informacje np. na temat ogłaszanych naborów wniosków, czy też innych ważnych informacji publikowanych w związku z programem.

Broszura Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Liczba wyświetleń: 172
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: