Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

16.10.2023

Prawie 8 mln zł na inwestycję w Gminie Garbów.

Wniosek Gminy Garbów na "Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach"  - z kwotą dofinansowania 7 980 000 zł znalazł się na liście ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 

Planowana jest budowa oczyszczalni ścieków która kompleksowo rozwiąże problem gospodarki ściekowej dwóch miejscowości gminy Garbów. Zapewni odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zagrody i Przybysławice oraz znajdujących się na terenie instytucji tj.: Szkoła Podstawowa, Dom Dziecka, Przychodnia Zdrowia, Parafia Rzym-kat. i podmiotów gospodarczych. Oczyszczalnia jest projektowana tak aby umożliwić w kolejnym etapie rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o część sąsiadującego sołectwa oraz przyłączenie nowobudowanych osiedli domów jednorodzinnych. Koncepcja budowy nowoczesnej biologicznej oczyszczalni przewiduje również rozwiązanie gospodarki osadowej, budowę  instalacji OZE zmniejszającej energochłonność obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Inwestycja realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W 2023r. Gmina Garbów po wieloletnich staraniach pozyskała nieruchomość na której wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego może lokalizować nową oczyszczalnię ścieków dla tych miejscowości.
Wybudowanie oczyszczalni jest pilne ze względu na niespodziewane oświadczenie podmiotu prywatnego - właściciela starej oczyszczalni po zlikwidowanej Cukrowni  Garbów, działającej na tym terenie, że kończy działalność i wypowiada umowy na odbiór ścieków z bloków Spółdzielni Mieszkaniowej w Zagrodach oraz innym aktualnie przyłączonym podmiotom tj. łącznie liczącym około 700 osób. 

Przypomnijmy, że z poprzednich edycji realizowane są/będą (na podstawie złożonych przez Gminę Garbów wniosków):

- I edycja Program Inwestycji Strategicznych:
 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich - dofinansowanie: 7.000.000,00 zł

- II edycja Program Inwestycji Strategicznych:
1) Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku i parku w Przybysławicach na potrzeby utworzenia Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - dofinansowanie:    6.970.000,00 zł
2) Przebudowa dróg w gminie Garbów w miejscowościach Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Leśce, Garbów, Bogucin - dofinansowanie: 4.750.000,00 zł

- III edycja (PGR):
Przebudowa dróg w miejscowościach Bogucin, gm. Garbów - dofinansowanie: 1.960.000,00 zł

-I Edycja: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:
Renowacja okien witrażowych w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie - dofinansowanie: 1.078.000,00 zł

- II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
Renowacja bramy głównej i murowanego ogrodzenia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie    - dofinansowanie: 490.000,00 zł

- VIII edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach    - dofinansowanie: 7.980.000,00 zł.

Liczba wyświetleń: 656
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: