UWAGA PLANTATORZY CHMIELU!

UWAGA PLANTATORZY CHMIELU!

06.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających kreozot – pilotaż

Wójt Gminy Garbów we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Programu priorytetowego nr 2.11 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie wyrobów zawierających kreozot - pilotaż”.

Nabór skierowany jest wyłącznie dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach działania A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, (którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizację ww. przedsięwzięcia)

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w tutejszym urzędzie – pok. Nr 01 do dnia 22 września 2023 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod. Nr tel. 81 5018032

Liczba wyświetleń: 491
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: