INFORMACJA ZABYTKI

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

09.03.2023

Informacja dotycząca udzielania dotacji

W nawiązaniu do zasad Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Nr  232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.
przypominam i informuję , że  właściciele obiektów  zabytkowych  wpisanych do rejestru zabytków mogą ubiegać się o udzielenie dotacji , o której mowa w art. 81 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 z późn.zm. ), na nakłady konieczne, określone w art. 77 tej ustawy, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, za pośrednictwem  Gminy Garbów.
 
Wniosek składany do urzędu gminy musi zawierać:
1.    Nazwę inwestycji/ do 140 znaków
2.    Opis inwestycji / zakres prac do 2400 znaków  
3.    Przewidywany termin realizacji inwestycji
4.    Przewidywany termin zakończenia inwestycji
5.     Przewidywana wartość inwestycji
6.    Deklarowana kwota udziału własnego
7.    Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji
8.    Kwota wnioskowanych środków
 
Ostateczny termin składania wniosku do Urzędu Gminy upływa 15.03.2023 godz.15.30 
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
 
Garbów, 09.03.2023

 

Liczba wyświetleń: 190
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: lipiec-sierpień 2023 (390-391)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: