Informacja

Kluby Seniora w Gminie Garbów

07.03.2023

Szanowni Państwo! 

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych wraz z Partnerem Gminą Garbów realizuje projekt pt. „Kluby seniora w Gminie Garbów” nr projektu 11.02.00-06-0080/20. 

Projekt jest realizowany w ramach osi Priorytetowej 11 Wyłącznie społeczne działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Garbów poprzez rozwój usług społecznych w społeczności lokalnej w formie 2 klubów Seniora do 2023 r.

Grupa Docelowa projektu to: 60 osób (42K i 18M), mieszkańców Gminy Garbów, w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielnych, wykluczonych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (jako najbardziej potrzebujące kompleksowego wsparcia). 

W ramach projektu Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach: plastyka i rękodzieło, warsztatach zdrowego odżywiania, zajęć ogólnoruchowych, zajęć muzyka i taniec, zdrowy kręgosłup, zajęć z języka angielskiego i zajęć komputerowych. W ramach projektu przewidziane jest poradnictwo psychologiczne i prawne. Ponadto realizowane będą wycieczki i weekendy dla Seniorów. 

Zapraszamy do udziału osoby 60 lat i więcej zamieszkujące teren Gminy Garbów. 

Kontakt: projekt@lcit.lublin.pl, tel. 690 272 202

seniorzy w trakcie ćwiczeń i warsztatów rękodzieła

 

Liczba wyświetleń: 403
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka gazety na górze logo Głos Garbowa na dole staw trzciny i rybitwy

ZOBACZ WYDANIE JUBILEUSZOWE: 21 stycznia 2023

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: