informacja

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R

19.01.2023

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych

dokumentach:

  • Uchwała Nr 985/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023 r.
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku
  • Załącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  • Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  • Załącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1
do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

link do ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie...

Liczba wyświetleń: 184
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 382-383 styczeń-luty 2023

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2023 (382-383)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: