Informacja

Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy

07.12.2022

14 grudnia 2022 r. Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, godz. 10.00

Aż 74 procent osób przybywających z Ukrainy do Polski było aktywnych zawodowo. To pracownicy handlu i usług, sektora edukacji czy zdrowotnego, hoteli, restauracji, przemysłu wydobywczego, służb społecznych, administracji i innych. Zdecydowana większość z nich posiada wykształcenie wyższe i techniczne . Wojna w Ukrainie zmieniła ich sytuację diametralnie.
 
Obok wsparcia finansowego i zakwaterowania, możliwość zatrudnienia oraz dostęp do informacji o ofertach pracy pozostają dla uchodźców najczęściej wskazywanymi potrzebami. Praca oznacza zaś godne życie, samodzielność i możliwość decydowania o sobie, co przekłada się z kolei na poczucie bezpieczeństwa i włączenia ekonomicznego. Temu właśnie służy Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy zorganizowane przez oddział UNHCR w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 
 
Ta wspólna inicjatywa powstała z myślą o wszystkich osobach poszukujących zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców. Na miejscu będzie można bezpośrednio się zapoznać z ofertami około osiemdziesięciu pracodawców, a wsparciem będą służyć tłumacze i inni specjaliści. Przydatnych porad udzieli kącik prawny, będzie to również okazja, by zaznajomić się z sposobami poszukiwania pracy w kraju, jak i za granicą. Podczas warsztatów osoby poszukujące zatrudnienia dowiedzą się m.in.: jak się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jakie dokumenty przedstawić, co należy zrobić, aby podjąć działalność gospodarczą, jakie prawa pracownicze im przysługują oraz zdobędą wiedzę na temat bezpiecznych wyjazdów.
 
Wszystkie warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język ukraiński. Na miejscu będzie zapewniony kącik animacyjny dla dzieci. Wydarzenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 
 
Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Biorą w nim także udział: Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Wolontariatu, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Instytut na Rzecz Państwa Prawa.
 
Polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina oraz Starosty Lubelskiego.
 
 
Аж 74 відсотки осіб, що прибули з України до Польщі, були професійно активні. Це працівники продажу та послуг, сектору освіти чи медицини, готелів, ресторанів,  гірничовидобувної промисловості, соціальних служб, адміністрування та інших.  Переважна більшість з них має вищу або середню спеціальну освіту . Війна в Україні цілковито змінила їхню ситуацію.  
 
Поруч з фінансовою та житловою допомогою, можливість працевлаштування та доступ до інформації про  доступні вакансії, залишаються найбільш бажаними потребами для біженців. Робота означає – гідне життя, самостійність, можливість вирішувати самому, що перетворюється, в свою чергу, на відчуття безпеки та економічної інклюзії. Ось для чого відділ УВКБ ООН у Любліні, Міський Центр Зайнятості в Любліні, Повітовий Центр Зайнятості в Любліні, Воєвудський Центр Зайнятості в Любліні організували 
Польсько-українську зустріч для роботи. 
 
Ця спільна ініціатива була створена з думкою про всіх осіб, що шукають працевлаштування, особливо беручи до уваги біженців. На місці можна буде безпосередньо ознайомитися з вакансіями близько вісімдесяти працедавців, а перекладачі та інші фахівці надаватимуть допомогу. Корисні поради надаватиме юридичний куточок, а також буде можливість дізнатися, як шукати роботу в країні та за кордоном. Під час тренінгу, особи, що шукають працевлаштування, дізнаються, поміж іншим: як представити себе під час інтерв’ю і які документи приготувати, що потрібно зробити, аби оформити підприємницьку діяльність, які мають робочі права, і отримають знання про безпечні робочі подорожі. 
 
Усі тренінги будуть симультанічно перекладатися на українську мову. На місці буде передбачений анімаційний куточок для дітей. Подія доступна для осіб, що пересуваються на інвалідних візках.
 
У приготуванні події допоміг Люблінський громадський комітет допомоги Україні. Також беруть в ній участь: Асоціація Homo Faber, Центр Волонтаріату, Інститут верховенства права. 
 
Польсько-українська зустріч для роботи відбудеться під патронатом Люблінського воєводи, Маршалка Люблінського воєводства, мера міста Люблін та старости міста Люблін.
plakat polsko-ukraińskie spotkanie dla pracy

Liczba wyświetleń: 361
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: