Informacja

Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

07.10.2022

na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, Gmina Garbów realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu - na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.
 
Podajemy wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Garbów:
 
1. SP ZOZ w Garbowie, Garbów, ul. Parkowa 1
 
2. NZOZ , Praktyka lekarza Rodzinnego „Salus” w Zagrodach, Zagrody, ul. Cicha 10
 
3. NZOZ, Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus”, Filia w  Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska 327
 
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 54
 
5. Szkoła Podstawowa w Garbowie, Garbów, ul. Szkolna 25 
 
6. Szkoła Podstawowa w Przybysławicach, Przybysławice 1
 
7. Szkoła Podstawowa w Bogucinie, Bogucin 64 
 
8. Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej, Wola Przybysławska 331
                  
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 13
 
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Leścach, Leśce 63
 
Przyjęty plan dystrybucji tabletek ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.
 
Wymienione punkty dystrybucji - w razie potrzeby - będą wydawały tabletki jodku potasu wyłącznie osobom pełnoletnim, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich rodzicom lub opiekunom prawnym.
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęte osoby do 60. roku życia (ze względów medycznych).
 
Jednocześnie informujemy, że osoby po 60 roku życia, jeśli chciałyby przyjąć preparat, powinny koniecznie skonsultować to ze swoim lekarzem rodzinnym lub farmaceutą.
 
Prośba o konsultację z lekarzem odnosi się też do osób np. z chorobami tarczycy oraz do wszystkich tych, którzy mają wątpliwości , co do przyjęcia preparatu, bez względu na wiek.
 
Informujemy także, że jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które zgłoszą się do punktu, w tym także osobom aktualnie przebywającym na terenie gminy, a mieszkającym na stałe w innych województwach, obywatelom państw trzecich i uchodźcom z Ukrainy.
 
Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Lubelskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Garbów.
 
Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.
 
Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów - o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbów:  ug@garbow.pl
 
Uwaga! Przyjmowanie preparatu jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.
 
W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć  opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.
 
Jak podaje administracja rządowa, podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
 
 

Liczba wyświetleń: 1465
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: