Informacja

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA

29.08.2022

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA!

W jaki sposób powinna rozwijać się gmina i powiat? Jak powinna być prowadzona współpraca samorządów w kontekście terytorialnym? Czy wskazane cele i priorytety są właściwe? Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA. Zachęcamy mieszkańców, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze do zgłaszania uwag i opinii dotyczących  dokumentu Strategii.
  
Strategia obejmuje obszar samorządów tworzących Powiat Lubelski, Gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie oraz Zakrzew.
 
W dokumencie Strategii określono wizję, strategiczne cele i priorytety, mające na celu rozwój samorządów wchodzących w skład Porozumienia Partnerskiego JST Bystrzyca. Niniejszy dokument to wytyczne dla samorządów powiatu lubelskiego  które będą podstawą do  podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju.
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii oraz zgłaszania uwag.  Pozwoli to na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.
 
Informacje o konsultacjach:
 
1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.
2. Wszyscy zainteresowani, w określonym powyżej terminie mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA.
3. Projekt dokumentu Strategii dostępny jest na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład porozumienia jednostek samorządu terytorialnego BYSTRZYCA (strony internetowe gmin Powiatu Lubelskiego oraz strona internetowa Powiatu Lubelskiego).
4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
5. Uwagi i wnioski można zgłaszać  poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych Partnerów porozumienia jednostek samorządu terytorialnego BYSTRZYCA. Uwagi do dokumentu można składać:
• drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: strategia@powiat.lublin.pl
• pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin – z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA”,
• osobiście podczas spotkań konsultacyjnych.
6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 29 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.
 
Harmonogram spotkań konsultacyjnych:
 
• 31 sierpnia, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Bełżyce, ul. Lubelska 3. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Borzechów, Bełżyce, Wojciechów i Niedrzwica Duża.
• 2 września, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Bychawa, ul. Partyzantów 1. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Bychawa, Strzyżewice i Jabłonna.
• 6 września, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Wysokie, Krzczonów i Zakrzew.
• 12 września, godz. 12.00-14.00, miejsce konsultacji: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Jastków, Garbów i Niemce.
• 14 września, godz. 12.00-14.00, miejsce konsultacji: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9. Spotkanie dotyczy mieszkańców gmin: Głusk, Konopnica, Wólka.
 
Projekt dokumentu strategii oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.
 

Liczba wyświetleń: 250
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: