Informacja

Sposób załatwiania spraw w związku z pandemią Sars-Cov2

04.11.2020

Obsługa interesantów w sprawach stanu cywilnego, dowodów osobistych, meldunkowych – Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 13, telefon 81 50-18-033

Wszystkie sprawy, które wymagają osobistego stawiennictwa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego muszą być uzgodnione wcześniej telefonicznie.

Nr telefonu 81 50-18-033.

Dotyczy to:
- zgłoszenia zgonu
- spisania dokumentów do ślubu
- uznania dziecka
- zgłoszenia utraty dowodu osobistego
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- zameldowanie wymaga osobistego stawiennictwa właściciela lokalu, w którym    
   ma być dokonane zameldowanie. Wymagany jest również akt notarialny lub inny tytuł prawny do lokalu.

Informujemy jednocześnie, że część spraw można załatwić elektronicznie, za pomocą platformy  https://obywatel.gov.pl

Dotyczy to:
- złożenia wniosku o dowód osobisty
- zgłoszenia utraty dowodu
- złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
- zameldowania (tylko właściciel)

Wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres usc@garbow.pl

Na wszelkich podaniach prosimy zawsze podawać swoje dane w tym nr telefonu lub adres do kontaktu!!!

Liczba wyświetleń: 1204
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: