Informacja

Sposób załatwiania spraw w związku z pandemią Sars-Cov2

04.11.2020

Obsługa interesantów w sprawach stanu cywilnego, dowodów osobistych, meldunkowych – Urząd Stanu Cywilnego, pok. Nr 13, telefon 81 50-18-033

Wszystkie sprawy, które wymagają osobistego stawiennictwa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego muszą być uzgodnione wcześniej telefonicznie.

Nr telefonu 81 50-18-033.

Dotyczy to:
- zgłoszenia zgonu
- spisania dokumentów do ślubu
- uznania dziecka
- zgłoszenia utraty dowodu osobistego
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- zameldowanie wymaga osobistego stawiennictwa właściciela lokalu, w którym    
   ma być dokonane zameldowanie. Wymagany jest również akt notarialny lub inny tytuł prawny do lokalu.

Informujemy jednocześnie, że część spraw można załatwić elektronicznie, za pomocą platformy  https://obywatel.gov.pl

Dotyczy to:
- złożenia wniosku o dowód osobisty
- zgłoszenia utraty dowodu
- złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
- zameldowania (tylko właściciel)

Wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres usc@garbow.pl

Na wszelkich podaniach prosimy zawsze podawać swoje dane w tym nr telefonu lub adres do kontaktu!!!

Liczba wyświetleń: 345
Fundusz dróg samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG_2020.09

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: wrzesień 2020 (357)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: