Zdjęcie Artykułu

Oznakowanie miejsc historycznych Grant z LGD Kraina wokół Lublina

17.06.2020

Odkrywamy i promujemy garbowskie walory

Oznakowanie miejsc historycznych w Garbowie

Grant z LGD Kraina wokół Lublina

 

W  2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej podpisało umowę i stało się grantobiorcą środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt  pn. „Odkrywamy i promujemy garbowskie walory ”z grantu  Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo” realizowany terenie gminy  Garbów, miał na celu rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru LGD. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aby przystąpić do wykonania projektu, należało najpierw zgromadzić stosowną dokumentację, czyli uzyskać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia z instytucjami: Instytut Pamięci Narodowej ,Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Wszystkie wymagane procedury, niestety bardzo się wydłużały, dlatego zakończenie nastąpiło dopiero w czerwcu 2020 r.

Przedsięwzięcie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej obejmuje wykonanie 3 tablic informacyjnych opisujących historię miejsc zabytkowych zlokalizowanych:

- przy Zespole pałacowo-parkowym w Garbowie.

- przy Starym Cmentarzu w Garbowie

- przy Cmentarzu Wojennym z 1915 r.

Na tablicach zamieszczona została hasłowa informacja dla niewidomych w języku Braill'a oraz  kod QR do zeskanowania i  wysłuchania w telefonie nagrania audio tekstu zamieszczonego na tablicy. Na pewno informacje zawarte na tablicach przybliżą mieszkańcom i turystom ciekawą historię oznakowanych miejsc i przyczynią się do promowania dziedzictwa  i historii nasze małej ojczyzny. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grant w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo”.

 

Liczba wyświetleń: 1126
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: