Oznakowanie miejsc historycznych Grant z LGD Kraina wokół Lublina

Oznakowanie miejsc historycznych Grant z LGD Kraina wokół Lublina

17.06.2020

Odkrywamy i promujemy garbowskie walory

Oznakowanie miejsc historycznych w Garbowie

Grant z LGD Kraina wokół Lublina

 

W  2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej podpisało umowę i stało się grantobiorcą środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt  pn. „Odkrywamy i promujemy garbowskie walory ”z grantu  Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo” realizowany terenie gminy  Garbów, miał na celu rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru LGD. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aby przystąpić do wykonania projektu, należało najpierw zgromadzić stosowną dokumentację, czyli uzyskać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia z instytucjami: Instytut Pamięci Narodowej ,Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Wszystkie wymagane procedury, niestety bardzo się wydłużały, dlatego zakończenie nastąpiło dopiero w czerwcu 2020 r.

Przedsięwzięcie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej obejmuje wykonanie 3 tablic informacyjnych opisujących historię miejsc zabytkowych zlokalizowanych:

- przy Zespole pałacowo-parkowym w Garbowie.

- przy Starym Cmentarzu w Garbowie

- przy Cmentarzu Wojennym z 1915 r.

Na tablicach zamieszczona została hasłowa informacja dla niewidomych w języku Braill'a oraz  kod QR do zeskanowania i  wysłuchania w telefonie nagrania audio tekstu zamieszczonego na tablicy. Na pewno informacje zawarte na tablicach przybliżą mieszkańcom i turystom ciekawą historię oznakowanych miejsc i przyczynią się do promowania dziedzictwa  i historii nasze małej ojczyzny. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grant w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo”.

 

Liczba wyświetleń: 2307
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: