Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Garbów taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Garbów taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22.05.2018

na okres 3 lat

Wójt Gminy Garbów informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne, Gmina Garbów została zobligowana do ustalenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

            Decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził taryfy przedstawione we wniosku Gminy Garbów, wynoszące:

1.      W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,45 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 4,90 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 4,90 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

2.      W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,50 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,00 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,00 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

3.      W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,55 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,10 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,10 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

 Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie...

Liczba wyświetleń: 2223
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: