Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Garbów taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22.05.2018

na okres 3 lat

Wójt Gminy Garbów informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne, Gmina Garbów została zobligowana do ustalenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

            Decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził taryfy przedstawione we wniosku Gminy Garbów, wynoszące:

1.      W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,45 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 4,90 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 4,90 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

2.      W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,50 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,00 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,00 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

3.      W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,55 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,10 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,10 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

 Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie...

Liczba wyświetleń: 1121
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: