Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Garbów taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Garbów taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22.05.2018

na okres 3 lat

Wójt Gminy Garbów informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne, Gmina Garbów została zobligowana do ustalenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

            Decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził taryfy przedstawione we wniosku Gminy Garbów, wynoszące:

1.      W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,45 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 4,90 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 4,90 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

2.      W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,50 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,00 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,00 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

3.      W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

1.   Cena neto za dostarczona wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,55 zł/m3 + VAT,

2.   Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości- 5,10 zł/m3 +VAT,

3.   Cena netto za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni gminnej w wysokości 5,10 zł/m3 +VAT,

4.   Miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w wysokości netto 2,50

zł/m-c + VAT.

 Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie...

Liczba wyświetleń: 1433
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowienia Serwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 361-362 styczeń-luty 2021

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2021 (361-362)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: