Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

20.04.2018

w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej budynków dla miejscowości Zagrody

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości i mieszkańców Zagród, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w tej miejscowości.

Rada Gminy Garbów w dniu 8 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody i uchwała ta po publikacji w Dz. U. Województwa Lubelskiego  weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2018 r. co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać w Zagrodach nowa numeracja porządkowa budynków.

W najbliższym czasie każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie. Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy powiadomi o zmianie adresów instytucje (Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Pocztę, Starostwo Powiatowe) oraz służby ratunkowe.

W najbliższym czasie wszystkie ulice zostaną oznakowane jednolitymi tabliczkami. Natomiast Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia tabliczki z numerem budynku we własnym zakresie.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG - zameldowani, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie miejscowości Zagrody powinni dokonać aktualizacji danych we wpisie CEIDG. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 01. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z powiadomieniem o zmianie ZUS lub KRUS,  Urząd  Skarbowy oraz Urząd Statystyczny. Podmioty zarejestrowane w KRS zgłaszają zmiany  w  Krajowym Rejestrze Sądowym.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.

Mimo trudności w początkowym okresie przechodzenia na adresy z ulicami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców,  znacznie ułatwi poruszanie się po naszej miejscowości gościom oraz firmom kurierskim, a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców.

W najbliższym czasie w Urzędzie Gminy będzie dostępna dla Państwa mapa z lokalizacją ulic w formie papierowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

                                                                                                            Z poważaniem

 Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Załączniki:

1. Mapa...

2. Informacja o nowej numeracji budynków w miejscowości Zagrody...

Liczba wyświetleń: 1099
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: styczeń-luty 2020 (349-350)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: