Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

20.04.2018

w sprawie ulic i nowej numeracji porządkowej budynków dla miejscowości Zagrody

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości i mieszkańców Zagród, że została zakończona procedura nadawania nazw ulic w tej miejscowości.

Rada Gminy Garbów w dniu 8 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody i uchwała ta po publikacji w Dz. U. Województwa Lubelskiego  weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2018 r. co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać w Zagrodach nowa numeracja porządkowa budynków.

W najbliższym czasie każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym adresie. Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy powiadomi o zmianie adresów instytucje (Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Pocztę, Starostwo Powiatowe) oraz służby ratunkowe.

W najbliższym czasie wszystkie ulice zostaną oznakowane jednolitymi tabliczkami. Natomiast Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia tabliczki z numerem budynku we własnym zakresie.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG - zameldowani, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie miejscowości Zagrody powinni dokonać aktualizacji danych we wpisie CEIDG. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w Urzędzie Gminy Garbów pok. nr 01. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z powiadomieniem o zmianie ZUS lub KRUS,  Urząd  Skarbowy oraz Urząd Statystyczny. Podmioty zarejestrowane w KRS zgłaszają zmiany  w  Krajowym Rejestrze Sądowym.

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.

Mimo trudności w początkowym okresie przechodzenia na adresy z ulicami liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców,  znacznie ułatwi poruszanie się po naszej miejscowości gościom oraz firmom kurierskim, a przede wszystkim pomoże służbom ratunkowym w szybkim dotarciu do mieszkańców.

W najbliższym czasie w Urzędzie Gminy będzie dostępna dla Państwa mapa z lokalizacją ulic w formie papierowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

                                                                                                            Z poważaniem

 Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej

Załączniki:

1. Mapa...

2. Informacja o nowej numeracji budynków w miejscowości Zagrody...

Liczba wyświetleń: 1767
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: