Zdjęcie Artykułu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów

17.11.2017

Zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie wniosków dotyczących działek objętych zmianą - w siedzibie Urzędu Gminy Garbów.

Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów.

Z zakresem i obszarem objętym zmianami oraz niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Garbów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Garbów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, lub pocztą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl  w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.

Dokumenty w tej sprawie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej...

Liczba wyświetleń: 840
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: