Zdjęcie Artykułu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów

17.11.2017

Zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie wniosków dotyczących działek objętych zmianą - w siedzibie Urzędu Gminy Garbów.

Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów.

Z zakresem i obszarem objętym zmianami oraz niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Garbów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Garbów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Garbów, lub pocztą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl  w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.

Dokumenty w tej sprawie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej...

Liczba wyświetleń: 667
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: kwiecień-maj 2019 (340-341)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: