Szansa na gaz w gminie - przedłużamy termin składania wniosków

Szansa na gaz w gminie - przedłużamy termin składania wniosków

29.09.2016

Zamierzenia i plany budowy sieci gazowej na terenie Gminy

Realizując oczekiwania mieszkańców w zakresie zaopatrzenia  w gaz ziemny, które również potwierdzone zostały w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016 -2023 informuję, że kontynuowane są rozmowy z Dyrekcją  Polskiej Spółki Gazownictwa o uwzględnienie w planach inwestycyjnych PSG naszej gminy.

W wyniku uzgodnień  zawartych w 2013r.  zaprojektowany został I etap inwestycji tj. odcinek od granicy z  gminą Markuszów, przez Przybysławice, do miejscowości Zagrody. Budowa tego gazociągu powinna być zrealizowana przez PSG w przyszłym roku.

Kontynuację dalszych prac projektowych  sieci gazowej na terenie gminy Garbów  Polska Spółka Gazownictwa uzależnia   od zainteresowania tj. ilości  przyszłych odbiorców i wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny.

W II etapie projektowana  będzie sieć gazowa od  miejscowości Zagrody do Garbowa. Wobec powyższego prosimy podmioty gospodarcze i zainteresowanych mieszkańców z tego obszaru (Przybysławice, Zagrody, Garbów) o wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Ze względu na uzgodnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa prosimy o zwrot wniosków do Urzędu Gminy do 10.10.2016 r. - pok. nr 02.

Wnioski zostaną przekazane przez Urząd Gminy do PSG w Lublinie

Kontakt: tel 81 50 18 063

Małgorzata Sanaluta  lub Michał Miziak - pok. nr 02                                                                                      

                                Wójt Gminy Garbów

Kazimierz Firlej   

                                                

Wniosek o określenie warunków przyłączenia  w zależności od zapotrzebowania:

- Grupa A Planowany pobór powyżej 10 m³/h...

- Grupa B (np. na potrzeby gospodarstwa domowego) Planowany pobór do 10 m³/h...

Liczba wyświetleń: 1991
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: