INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

29.04.2015

W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW DRUGI” STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW” przeprowadzonych na podstawie Uchwały nr IV/25/15 Rady Gminy Garbów z dnia 23 marca 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące wniosku w sprawie zniesienia nazwy miejscowości: „Garbów Drugi”, stanowiącej część miejscowości „Garbów”, zostały przeprowadzone od 24 mara do 17 kwietnia 2015r. w formie głosowania jawnego na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectw Garbów I i Garbów II oraz w formie ankiet składanych do Urzędu Gminy Garbów osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Formularze konsultacyjne w formie papierowej dostępne były w Urzędzie Gminy Garbów,  Zespole Szkół w Garbowie, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Zdrowia w Garbowie, informacja została umieszczona na stronach internetowych: bip.garbow.pl oraz garbow.pl.
Ogółem w konsultacjach udział wzięło łącznie 172 mieszkańców (osoby obecne na zebraniu i złożone ankiety).
Złożono 131 ankiet, w tym:
- za zniesieniem nazwy „Garbów Drugi” opowiedziało się 129 osób,
- 1 osoba była „przeciwna”
- 1 osoba nie zajęła stanowiska.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 41 osób, z tego:
- 39 mieszkańców głosowało za zniesieniem nazwy części miejscowości „Garbów Drugi”,
- 2 osoby wstrzymały się od głosu
- głosów przeciwnych - nie było.
 
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
Garbów, 24.04.2015

Liczba wyświetleń: 1608
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: