INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

29.04.2015

W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW DRUGI” STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW” przeprowadzonych na podstawie Uchwały nr IV/25/15 Rady Gminy Garbów z dnia 23 marca 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące wniosku w sprawie zniesienia nazwy miejscowości: „Garbów Drugi”, stanowiącej część miejscowości „Garbów”, zostały przeprowadzone od 24 mara do 17 kwietnia 2015r. w formie głosowania jawnego na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectw Garbów I i Garbów II oraz w formie ankiet składanych do Urzędu Gminy Garbów osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Formularze konsultacyjne w formie papierowej dostępne były w Urzędzie Gminy Garbów,  Zespole Szkół w Garbowie, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Zdrowia w Garbowie, informacja została umieszczona na stronach internetowych: bip.garbow.pl oraz garbow.pl.
Ogółem w konsultacjach udział wzięło łącznie 172 mieszkańców (osoby obecne na zebraniu i złożone ankiety).
Złożono 131 ankiet, w tym:
- za zniesieniem nazwy „Garbów Drugi” opowiedziało się 129 osób,
- 1 osoba była „przeciwna”
- 1 osoba nie zajęła stanowiska.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 41 osób, z tego:
- 39 mieszkańców głosowało za zniesieniem nazwy części miejscowości „Garbów Drugi”,
- 2 osoby wstrzymały się od głosu
- głosów przeciwnych - nie było.
 
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
Garbów, 24.04.2015

Liczba wyświetleń: 1212
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych OsobowychFundusz Dróg Samorządowych Fundusz dróg samorządowych

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

GG 2020.10-11

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: październik-listopad 2020 (358-359)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: