Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

29.04.2015

W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW DRUGI” STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI „GARBÓW” przeprowadzonych na podstawie Uchwały nr IV/25/15 Rady Gminy Garbów z dnia 23 marca 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące wniosku w sprawie zniesienia nazwy miejscowości: „Garbów Drugi”, stanowiącej część miejscowości „Garbów”, zostały przeprowadzone od 24 mara do 17 kwietnia 2015r. w formie głosowania jawnego na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectw Garbów I i Garbów II oraz w formie ankiet składanych do Urzędu Gminy Garbów osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Formularze konsultacyjne w formie papierowej dostępne były w Urzędzie Gminy Garbów,  Zespole Szkół w Garbowie, Gminnej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Zdrowia w Garbowie, informacja została umieszczona na stronach internetowych: bip.garbow.pl oraz garbow.pl.
Ogółem w konsultacjach udział wzięło łącznie 172 mieszkańców (osoby obecne na zebraniu i złożone ankiety).
Złożono 131 ankiet, w tym:
- za zniesieniem nazwy „Garbów Drugi” opowiedziało się 129 osób,
- 1 osoba była „przeciwna”
- 1 osoba nie zajęła stanowiska.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 41 osób, z tego:
- 39 mieszkańców głosowało za zniesieniem nazwy części miejscowości „Garbów Drugi”,
- 2 osoby wstrzymały się od głosu
- głosów przeciwnych - nie było.
 
Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej
Garbów, 24.04.2015

Liczba wyświetleń: 915
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: lipiec - sierpień 2019 (343-344)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: