herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis informacja

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

06.07.2023

w Gminie Garbów przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat

Szanowni Państwo,
 
1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.
 
Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:
 
  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
 
Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Do wniosku o przyznanie świadczenia, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.
 
Wójt Gminy Garbów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.
 
Aby uzyskać zaświadczenie, osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Garbów wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Garbów.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KRUS...
 
Pliki do pobrania:
 

Ikona pdfUSTAWA z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [197.14 KB]

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [441.16 KB]

Ikona pdfWniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w gminie Garbów powiat lubelski, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [241.16 KB]

Ikona pdfOświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [142.06 KB]

Ikona pdfOświadczenie wnioskodawcy i oświadczenia świadków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [238.31 KB]

 

 
 

Liczba wyświetleń: 476
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: