Gospodarowanie odpadami

Zmiana wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami

02.02.2023

od dnia 1 lutego 2023 roku

Wójt Gminy Garbów zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2023 roku zmienia się wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami.
 
Na podstawie art. 6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2022.2519 T.J. Wójt Gminy Garbów zawiadamia, że Uchwałą Nr XXXVIII/209/22 Rady Gminy Garbów z dnia 21 grudnia 2022 roku, oraz Uchwałą Nr XL/2017/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.
 
Zgodnie z powyższymi uchwałami stawki od dnia 1 lutego 2023 r. wynoszą:
 
1) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 24 zł;
b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 44zł;
c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 63 zł;
d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 80 zł;
e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 95 zł;
f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 108 zł;
g) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i o większej liczbie osób 115 zł.
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 48 zł;
b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 88 zł;
c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 126 zł;
d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 160 zł;
e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 190 zł;
f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 216 zł;
f) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i o większej liczbie osób 230 zł.
 
2) W związku ze zmianą stawki, Właściciele nie mają obowiązku składania nowych deklaracji (za wyjątkiem osób, które opłatę mają naliczoną decyzją).
 
3) Uległy zmianie terminy płatności (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/210/22) to jest: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
 
4) W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty zgodnie z art6m ust 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.
 
Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać na przypisane INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE.

Liczba wyświetleń: 1578
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: