Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego

Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego

09.02.2018

Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Garbów, w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Gminami: Parczew, Biała Podlaska, Kłoczew, Ułęż,  Piszczac i Tarnogród realizuje projekt pn. „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0035/16-00.

Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin: Parczew, Biała Podlaska, Kłoczew, Ułęż, Garbów, Piszczac i Tarnogród. Grupą docelową projektu są: urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i kadra pracownicza, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa do realizacji zadań publicznych on-line, zwiększenia dostępności  usług publicznych świadczonych elektronicznie, zniwelowania barier osób z niepełnosprawnościami w zakresie  realizacji spraw publicznych, cyfryzacji  procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych usług,  wdrożenie procesów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usług w obszarze konsultacji społecznych.

Okres realizacji projektu: 15.09.2016 – 30.06.2019

Wartość projektu:  5 650 173, 00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 802 647, 05 zł

 

Liczba wyświetleń: 1629
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: