Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 - do dnia 31 marca 2020

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 - do dnia 31 marca 2020

27.03.2020

Przypominamy o obowiązku złożenia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewidzieliśmy dwie drogi złożenia dokumentu:

1. listownie - Pocztą
2. dostarczenie deklaracji do urny, znajdującej się przed głównym wejściem do urzędu – w godzinach pracy urzędu.

Wypełniając deklarację prosimy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

a) Deklaracja powinna być złożona przez osobę, która poprzednio złożyła  deklarację. W przypadku kiedy chcecie Państwo przepisać na inną osobę obciążenie - poprzedni właściciel (dotychczas obciążony) musi złożyć deklarację „zerową” (tabela „F” deklaracji – WPISUJEMY ZERA OD a – g) Tylko w ten sposób deklaracja zostanie zakończona i nie będzie dwóch obciążeń.
W przypadku zgonu osoby, która widniała w ewidencji odpadów – prosimy oprócz deklaracji złożonej przez nowego właściciela  dostarczyć kopię aktu zgonu.

b) W tabeli „F” deklaracji wpisujemy cyfrę „1” w odpowiednim punkcie mówiącym o liczbie osób zamieszkujących.

c) Proszę o czytelny podpis osoby składającej deklarację w tabeli „H”  pkt. 36 ( nie może deklaracji podpisać osoba inna niż ta której dane widnieją na stronie pierwszej).

Druki można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, ze strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej...

W przypadku  pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 530 757 320 – P. Edyta Daniel

Liczba wyświetleń: 1611
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: