UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH I TERMINACH ICH SKŁADANIA!

UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH I TERMINACH ICH SKŁADANIA!

18.03.2020

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020

Informujemy, że Rada Gminy Garbów 30 grudnia 2019 roku podjęła m.in. uchwałę Nr XI/70/19 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

Zgodnie z uchwałą od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmienia się sposób liczenia i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami t.j:

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
  2. a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 20 zł;
  3. b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 36 ;
  4. c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 51 zł.
  5. d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 64
  6. e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 75 zł
  7. f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 84 zł
  8. g) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i większej ilości osób 90
  9. Jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie, stawka opłaty będzie dwukrotnie wyższa.

Wobec tego  wszyscy właściciele nieruchomości, są zobligowani są do złożenia nowych deklaracji  w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Druki można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, ze strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt w tej sprawie: Edyta Daniel, tel. 81 50 18 032

 Link do pobrania deklaracji...

Liczba wyświetleń: 1827
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: