INFORMACJA w sprawie wznowienia funkcjonowania PSZOK

INFORMACJA w sprawie wznowienia funkcjonowania PSZOK

22.05.2020

Urząd Gminy Garbów, w związku ze stopniowym łagodzeniem przez władze państwowe zasad kwarantanny oraz mając na względzie potrzeby mieszkańców, informuje, że od 25 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskie Przedmieście 61 w Garbowie.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa przyjęcia interesantów odbywać się będą z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa sanitarnego - tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Mieszkańcy planujący dostarczenie odpadów do PSZOK muszą wcześniej telefonicznie umówić wizytę bezpośrednio pod numerem telefonu 600360262. Interesanci będą umawiani z zachowaniem 15 minutowego czasu obsługi.

Ponadto ze względu na trwające w dalszym ciągu obostrzenia sanitarno - epidemiologiczne przekazujących odpady do Punktu muszą przestrzegać wszystkich nałożonych prawem ograniczeń dotyczących miejsc publicznych, tj. stosowania maseczek ochronnych oraz zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami przekazania odpadów. Na teren PSZOK może wjechać wyłącznie jedna osoba przekazująca odpady, a oczekujący na wjazd powinni czekać na swoją kolej przed bramą wjazdową.

Zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie ww. zasad. Osoby bez zgłoszenia telefonicznego nie będą obsługiwane. Rodzaje odpadów przyjmowane do Punktu nie uległy zmianie.

Liczba wyświetleń: 1884
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: